18:37 22/04/2017

HDBank tăng trưởng vượt bậc sau 5 năm

Thanh Mai

Các chỉ tiêu chính của HDBank đã tăng gấp đôi đến gấp 5 lần trong 5 năm qua

Đại hội đồng cổ đông HDBank thông qua mục tiêu tăng tổng tài sản lên 178.800 tỷ đồng năm 2017.<br>
Đại hội đồng cổ đông HDBank thông qua mục tiêu tăng tổng tài sản lên 178.800 tỷ đồng năm 2017.<br>
Ngày 21/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp.HCM (HDBank) tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - năm cuối của nhiệm kỳ vừa qua.

2016 cũng là năm lợi nhuận HDBank bứt phá mạnh nhất từ trước tới nay: lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.148 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2015, trong đó HDBank riêng lẻ đạt 830 tỷ đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngoái, HDBank gây chú ý khi là một trong số ít ngân hàng thương mại trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Năm nay, trước kế hoạch tăng vốn điều lệ để mở rộng hoạt động kinh doanh, HDBank thống nhất chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%, chia cổ phiếu thưởng 2% nâng tổng số cổ phiếu phát hành cho cổ đông là 9%.

“Tại đại hội, cổ đông của HDBank vui vẻ, phấn khởi, đồng thuận với phương án chia cổ tức của ngân hàng”, thông cáo về kết quả đại hội trên cho biết.

Bên cạnh lợi nhuận tăng trưởng mạnh, các chỉ tiêu chính khác của HDBank năm 2016 cũng đạt kết quả ấn tượng: tổng tài sản đạt 150.294 tỷ đồng; tổng vốn huy động 134.189 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2015; tổng dư nợ tín dụng hợp nhất 90.121 tỷ đồng, tăng 34%, trong đó HDBank riêng lẻ đạt 82.104 tỷ đồng tăng 30% so với năm 2015, HDSAISON đạt 8.055 tỷ đồng, tăng 72% so với 2015.

Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất của HDBank đến cuối 2016 ở mức 1,6%, trong đó HDBank riêng lẻ kiểm soát ở 1,26%; tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất 12,53%; ROA 0,71%; ROE 9,24 %. Mạng lưới đã có 221 điểm giao dịch, 7.500 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc.

2016 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của Hội đồng Quản trị gắn với những bước tiến vượt bậc của HDBank. Cụ thể, so với năm 2011, tổng tài sản của ngân hàng đã tăng hơn 3 lần; vốn chủ sở hữu tăng gần 3 lần; tổng huy động tăng hơn 4 lần; tổng cho vay tăng 5 lần; lợi nhuận trước thuế tăng hơn 2 lần; mạng lưới hoạt động tăng thêm hơn 100 chi nhánh và 7.500 điểm giao dịch, số lượng nhân sự tăng thêm gần 9.000 cán bộ nhân viên.

Tại đại hội trên, HDBank đã bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm 9 thành viên: bà Lê Thị Băng Tâm, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Lưu Đức Khánh, ông Lim Peng Khoon, ông Chu Việt Cường, ông Nguyễn Hữu Đặng, ông Nguyễn Thành Đô, bà Nguyễn Thị Tâm và ông Lý Vinh Quang.

Năm 2017, HDBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 178.800, tăng 19% so với năm 2016; huy động thị trường 1 đạt 124.000 đồng, tăng 20%; tổng dư nợ tín dụng 107.760 tỷ đồng, tăng 20%; nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 3%; lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng; ROA 0,6% và ROE: 9,3%.