11:53 19/01/2009

HDBank trả cổ tức 6% bằng tiền mặt

Thu Thủy

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Tp.HCM vừa thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2008

Trong năm 2008, HDBank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.550 tỷ đồng.
Trong năm 2008, HDBank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.550 tỷ đồng.
Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Tp.HCM (HDBank) vừa thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2008.

Theo đó, ngày 19/1/2009, HDBank sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ 6% - 600 đồng/cổ phần. Thời gian trả cổ tức bắt đầu từ ngày 21/1/2009.

Đơn vị quản lý sổ cổ đông của HDBank thực hiện chi trả cổ tức là Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC) – địa chỉ: cao ốc Capital Place, tầng 1, số 6 Thái Văn Lung, quận 1, Tp.HCM.    
 
Trong năm 2008, HDBank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.550 tỷ đồng.