09:43 11/01/2008

HDC phát hành thêm cổ phiếu

M.Kiều

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn đầu tư vào các dự án

Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) đã thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn đầu tư vào các dự án.

Theo đó, HDC sẽ phát hành thêm 2.438.400 cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện 10:3 với giá bán là 35.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, Công ty còn phát hành 60.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên trong công ty với giá bán 50.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền thu được từ đợt phát hành này (100 tỷ đồng) để đầu tư vào dự án tư xây dựng 2 khối nhà chung cư cao tầng khu 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 3, Thành phố Vũng Tàu và dự án 49 ha Phường 12, Thành phố Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty cũng đã thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2007 và kế hoạch năm 2008 – 2010 với doanh thu từ 270 tỷ đồng (năm 2007) tăng lên mức dự kiến 705 tỷ đồng (năm 2010) và lợi nhuận đạt 35 tỷ đồng (năm 2007) tăng lên 98,7 tỷ đồng vào năm 2010.