05:35 09/02/2012

Hé mở lợi nhuận Techcombank

Minh Đức

Kết quả kinh doanh cơ bản của Techcombank vừa được công bố với sự trở lại của khả năng tạo lợi nhuận hàng đầu trong khối

Sau năm 2010 không hoàn thành chỉ tiêu, lợi nhuận Techcombank đã trở lại.
Sau năm 2010 không hoàn thành chỉ tiêu, lợi nhuận Techcombank đã trở lại.
Kết quả kinh doanh cơ bản của Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) vừa được công bố với sự trở lại của khả năng tạo lợi nhuận hàng đầu trong khối.

Trong nhóm các ngân hàng thương mại lớn, Techcombank là thành viên công bố kết quả kinh doanh năm 2011 khá muộn. Thông tin cơ bản vừa được Tập đoàn Masan, tổ chức đang nắm tới 31% cổ phần Techcombank, công bố, sớm hơn dự kiến là ngày 20/2 tới.

Theo đó, trong năm 2011, Techcombank đã đạt tăng trưởng thu nhâp lãi thuần ở mức cao với 58,9%, chủ yếu đến từ mảng hoạt động cho vay truyền thống; tăng trưởng dư nợ đạt 20,8% so với mức 10,9% của toàn ngành; tăng trưởng tiền gửi đạt 10,1% so với mức 9,9% của toàn ngành; thị phần cho vay tăng thêm 0,2%.

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 của Techcombank cũng tăng trưởng khá mạnh với 51,5%, đạt mức 3.141 tỷ đồng so với mức 2.073 tỷ đồng trong cùng kì năm ngoái.

Như vậy, sau năm 2010 khó khăn về lợi nhuận (không hoàn thành chỉ tiêu cả năm dù đã có điều chỉnh), năm 2011 Techcombank đã có sự trở lại ấn tượng với vị thế là một trong ba ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu trong hệ thống (xét ở quy mô vốn, tổng tài sản và lợi nhuận, không tính khối quốc doanh đã cổ phần), bên cạnh Ngân hàng Á châu (ACB) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Với kết quả trên, Techcombank đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 4.000 tỷ đồng cho năm 2011 đề ra hồi đầu năm. Đáng chú ý là trong suốt năm 2011 ngân hàng này luôn thận trọng ở hoạt động cho vay, khi tỷ lệ cho vay trên huy động chỉ ở mức 71,3%, có thời điểm chỉ trên dưới 64%, trong khi nhiều ngân hàng khác phổ biến trên 90%.

Trong năm 2011, Techcombank tiếp tục có bước tăng vốn điều lệ từ 6.932 tỷ đồng lên 8.788 tỷ đồng.