06:02 20/07/2012

HFIC muốn nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CII lên 20%

Hà Anh

HFIC đăng ký mua thêm 2.780.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 15.051.875 cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu CII trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu CII trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Công ty đầu tư tài chính nhà nước Tp.HCM (HFIC).

Theo đó, HFIC đăng ký mua thêm 2.780.000 cổ phiếu, nếu giao dịch thành công số cổ phiếu sẽ nắm giữ tăng từ 12.271.875 cổ phiếu, chiếm 16,34% lên 15.051.875 cổ phiếu.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 24/7 đến ngày 24/8/2012 nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Được biết, Đại hội cổ đông bất thường của CII đã thông qua việc phát hành 37,6 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu). Sau khi phát hành, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 753,27 tỷ đồng lên 1.129,27 tỷ đồng.

Đồng thời, CII cũng chấp thuận cho công ty niêm yết toàn bộ số cổ phiếu thưởng phát hành thêm (37,6 triệu cổ phiếu) và 120.000 cổ phiếu ESOP trên HOSE.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (19/7), giá cổ phiếu CII đạt 30.900 đồng/cổ phiếu.