09:48 03/12/2007

HFM sau một năm thành lập đã có 2 quỹ đầu tư

L.Hương

HFM hiện là một trong số ít các công ty quản lý quỹ của Việt Nam chỉ sau một năm hoạt động đã cho ra đời 2 quỹ đầu tư

Tại lễ kỷ niệm 1 năm thành lập, ngày 29/11/2007, Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Hà Nội (HFM) đã chính thức thông báo về việc kể từ ngày 15/11/2007, Công ty đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép tăng vốn từ 10 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng được phép chuyển đổi hình thức sở hữu từ công ty TNHH một thành viên thành Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Hà Nội, trong đó Ngân hàng Quân đội vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phần chi phối.

Theo ông Lê Văn Bé, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HFM, với việc đa sở hữu này, HFM kỳ vọng sẽ có thêm những đối tác chiến lược trong và ngoài nước, nhằm gia tăng sức mạnh cho công ty, góp phần đưa HFM trở thành một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam.

HFM hiện là một trong số ít các công ty quản lý quỹ của Việt Nam chỉ sau một năm hoạt động đã cho ra đời 2 quỹ đầu tư Hanoi Fund và Vietnam Tiger Fund. Trong đó, Vietnam Tiger Fund là quỹ đầu tư đầu tiên được thành lập theo quy định của Luật Chứng khoán. Cả hai quỹ đầu tư này đều đã và đang từng bước hoạt động hiệu quả, đem lại những thành quả bước đầu cho các nhà đầu tư cũng như đối với các doanh nghiệp, dự án được nhận vốn đầu tư.

Song song với hoạt động quản lý quỹ đầu tư, HFM cũng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép triển khai thực hiện nghiệp vụ Quản lý danh mục đầu tư cho các khách hàng trong và ngoài nước. Tính đến thời điểm này, tổng số tài sản mà HFM hiện đang quản lý đã lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng.

Trong năm 2008 và những năm tiếp theo, HFM dự kiến sẽ thành lập thêm các quỹ đầu tư mới, công ty đầu tư mới để góp phần đa dạng hoá các sản phẩm đầu tư cho khách hàng, cũng như gia tăng nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển.