17:51 30/10/2008

HHC tạm ứng trả cổ tức 12% bằng tiền mặt

Ánh Tuyết

Ngày 25/12, HHC sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12%/mệnh giá

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 26/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC-HASTC).

Theo đó, ngày 25/12/2008, HHC sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà - 25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HHC ngày 25/11, 26/11, 27/11/2008.

Trước đó, HHC đã công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 94,411 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 284,444 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 3,048 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 9,681 tỷ đồng - lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.768 đồng.