00:46 01/04/2008

Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi ngừng giải chấp chứng khoán

Hoàng Vũ

Các ngân hàng xem xét thực hiện ra soát và tính toán việc chưa giải chấp hợp đồng cầm cố và repo chứng khoán

Ngân hàng ngừng giải chấp sẽ tạo thêm thuận lợi để chứng khoán phục hồi.
Ngân hàng ngừng giải chấp sẽ tạo thêm thuận lợi để chứng khoán phục hồi.
Các ngân hàng xem xét thực hiện ra soát và tính toán việc chưa giải chấp hợp đồng cầm cố và repo chứng khoán.

Đây là nội dung chính trong Công văn số 126/HHNH-NV của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), kêu gọi các ngân hàng hội viên thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (tại công văn số 1909/VPCP-KTTH ngày 25/3/2008) về các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán.

Công văn của VNBA nêu rõ: “Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1909/VPCP-KTTH ngày 25/3/2008 về các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã có công văn số 2875/NHNN-VP ngày 26/3/2008 về việc triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kêu gọi và rất mong nhận được sự ủng hộ từ các ngân hàng hội viên thực hiện rà soát và tính toán việc chưa giải chấp hợp đồng cầm cố và repo chứng khoán, góp phần ổn định thị trường chứng khoán nói riêng và kinh tế vĩ mô nói chung”.