15:12 21/03/2013

Hình ảnh Baghdad 10 năm sau cuộc chiến

Thanh Hải

Tác giả Maya Alleruzzo đã làm một phóng sự ảnh, với những lát cắt sống động về Baghdad 10 năm trước và hiện tại