10:22 19/12/2013

Hình ảnh đáng nhớ về Triều Tiên năm 2013

Nhật Minh

Trang Business Insider mới đây đã công bố loạt ảnh về những sự kiện nổi bật nhất trong năm 2013 của Triều Tiên