16:07 15/07/2011

HJS lãi hơn 9 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch năm

Minh Hà

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (mã HJS-HNX) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011

6 tháng cuối năm, HJS dự kiến lãi 10,288 tỷ đồng.
6 tháng cuối năm, HJS dự kiến lãi 10,288 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (mã HJS-HNX) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011.

Theo đó, giá trị sản xuất kinh doanh quý 2 đạt 52,257 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 78,841 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm (151,322 tỷ đồng); lợi nhuận quý 2 đạt 5,8 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 9,112 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch năm (19,4 tỷ đồng).

6 tháng cuối năm 2011, công ty đặt mục tiêu với giá trị sản xuất kinh doanh quý 3 đạt 39,531 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng cuối đạt 72,480 tỷ đồng; Lợi nhuận quý 3 đạt 5,288 tỷ đồng, lũy kế đạt 10,288 tỷ đồng.

Về việc đầu tư các dự án: Giao giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thành công tác quyết toán dự án thủy điện Nậm Ngần trong tháng 7/2011; Giao giám đốc Công ty xem xét thay đổi phương án tuyến kênh và tháp điều áp, trên cơ sở đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả dự án thủy điện Nậm An; Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án thủy điện Nậm An theo các mục tiêu tiến độ đã được phê duyệt, cụ thể như hoàn thành các hạng mục xây dựng trong quý 42011; Hoàn thành các thủ tục pháp lý quý 4/2011 và lắp máy và phát điện trong quý 1/2012.

Về dự án thủy điện Sông Chảy: Khảo sát và lập và thẩm định dự án đầu tư Sông Chảy 3&4 theo tiến độ: Khảo sát dự án thủy điện Sông Chảy 3 trong quý 3/2011; trình phê duyệt dự án thủy điện Sông Chảy 4 trong quý 4/2011; Tiếp tục kết hợp cùng Công ty Cổ phần Sông Đà tây Đô xúc tiến đầu tư các dự án bất động sản tại Hà Nội.