06:58 10/01/2012

HLA giải trình lợi nhuận sau kiểm toán tăng gấp đôi

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán năm 2011 của HLA đạt 2,9 tỷ đồng trong khi trước kiểm toán là 1,1 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu HLA trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu HLA trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (mã HLA-HSX) công bố giải trình về biến động chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 trước và sau kiểm toán.

Theo đó, theo báo cáo hợp nhất đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế đạt 2,9 tỷ đồng, tăng 1,8 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

HLA cho biết nguyên nhân là do doanh thu tăng 2,3 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6,4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 1,8 tỷ đồng.

Năm 2011, HLA đặt kế hoạch với doanh thu thuần đạt 2.400 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 70,5 tỷ đồng và chỉ hoàn thành 4% kế hoạch năm

HLA vừa có văn bản xin gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính quý 1/2012 (tức kỳ kế toán 1/10/2011 – 31/12/2011) do nghỉ Tết Nguyên Đán 2012 ảnh hưởng đến việc hoàn thiện số liệu.