18:52 01/05/2008

HLY giải trình giá cổ phiếu tăng trần liên tục

M.Kiều

HLY giải trình về việc cổ phiếu liên tục tăng trần 9 phiên liên tiếp trong thời gian từ 8/4 -22/4/2008

Ngày 28/4, sàn Hà Nội cho biết đã nhận được Công văn số 15/CT-TCKT của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (mã HLY-HASTC) công bố thông tin về lý do giá cổ phiếu HLY liên tục tăng trần qua 9 phiên liên tiếp.

Theo giải trình của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I thì tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong quý I/2008 đang diễn ra bình thường và theo đúng báo cáo tài chính đã công bố tại sàn Hà Nội.

Các biến động từ ngày 1/4/2008 đến 22/4/2008 tại công ty là không có, mặt khác trong thời gian từ đầu tháng 4/2008 đến nay sản phẩm của công ty đang bán trên thị trường có xu hướng chững lại do các công trình xây dựng đang dừng tiến độ để xem xét giá vật tư.

Do vậy, doanh thu bán hàng 22 ngày của tháng 4/2008 mới đạt 2,2 tỷ đồng bằng 44% kế hoạch tháng 4/2008”.