07:07 27/06/2008

HMC trả cổ tức bằng tiền mặt

Nguyệt Ánh

HMC sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ 12%/mệnh giá - tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, 09/07/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt một năm 2008 của Công ty Cổ phần Kim khí Tp.HCM (mã HMC-HOSE).

Theo đó, HMC sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 12%/mệnh giá (1.200 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm nhận cổ tức: cổ đông đã lưu ký nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán.

Đối với cổ đông chưa lưu ký nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ Phần Kim Khí Tp.HCM, địa chỉ: số 8 Lê Duẩn, quận 1.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HMC vào các ngày 08,09,10/07/2008.