17:07 11/06/2012

HNC sẽ chia cổ tức 25% năm nay

Mạnh Đức

Tập đoàn Hợp Nhất Việt Nam (HNC) vừa cho biết, trong năm 2012, HNC phấn đấu đạt doanh thu 400 tỷ đồng

Tập đoàn Hợp Nhất Việt Nam (HNC) vừa cho biết, trong năm 2012, HNC phấn đấu đạt doanh thu 400 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2011, trong đó doanh thu từ chuyển phát nhanh đạt 360 tỷ đồng và doanh thu từ các công ty liên kết đạt 40 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức đạt 25%.

Năm 2012, HNC tiếp tục đặt kế hoạch đầu tư cho vận tải, công nghệ thông tin  khoảng 15 tỷ đồng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng tiện tích cho khách hàng để tạo sự thuận lợi tối đa như tra cứu cước; tra cứu bưu phẩm bưu kiện; dịch vụ đặc biệt; nhắn tin SMS công nợ; sử dụng dịch vụ khách hàng tập trung đầu số. Phấn đấu tỷ lệ khách hàng cũ sử dụng lại dịch vụ đạt 98%.

Trong năm 2011, mặc dù các doanh nghiệp vẫn tiếp tục chịu tác động từ suy thoái kinh tế thế giới và những khó khăn do nội tại của nền kinh tế trong nước nhưng HNC đã có những giải pháp hiệu quả, giữ vững tốc độ tăng trưởng 30%/năm, mức doanh thu đạt trên 300 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ tập đoàn đạt 268 tỷ đồng và các công ty liên kết đạt 30 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức đạt 25%.