18:31 14/08/2017

HNX bổ nhiệm tân Phó tổng giám đốc

Hà Anh

Trưởng ban Kiểm soát Nguyễn Tuấn Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc HNX

Từ tháng 2/2012 đến tháng 8/2017, ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát HNX.
Từ tháng 2/2012 đến tháng 8/2017, ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát HNX.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, kể từ ngày 10/8/2017, ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban Kiểm soát, đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc HNX, theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1966, là thạc sỹ quản trị kinh doanh, công tác tại HNX từ năm 2000, đã từng giữ các chức vụ Phó giám đốc, Giám đốc các phòng nghiệp vụ.

Từ tháng 2/2012 đến tháng 8/2017, ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát HNX.

Hiện ban lãnh đạo của HNX gồm ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc; ông Nguyễn Anh Phong - Phó tổng giám đốc; ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó tổng giám đốc; ông  Phạm Dương Linh - Ủy viên Hội đồng quản trị.