08:33 20/05/2011

HNX hủy niêm yết cổ phiếu VTA

Hà Vy

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo hủy niêm yết 6 triệu cổ phiếu VTA từ ngày 2/6/2011.

Quý 1/2011, VTA lỗ tiếp 8,838 tỷ đồng.
Quý 1/2011, VTA lỗ tiếp 8,838 tỷ đồng.
Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-SGDHN ngày 19/5/2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hủy niêm yết cổ phiếu VTA của Công ty Cổ phần Vitaly.

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo hủy niêm yết 6 triệu cổ phiếu VTA với giá trị cổ phiếu hủy niêm yết theo mệnh giá là 60 tỷ đồng.

Lý do mà HNX đưa ra là kết quả sản xuất kinh doanh đã bị lỗ trong 3 năm liên tục từ năm 2008 đến năm 2010.  Ngày hủy niêm yết là ngày 2/6/2011. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là ngày 31/5/2011.

Được biết, năm 2008 công ty lỗ 4,714 tỷ đồng, năm 2009 lỗ 34,564 tỷ đồng và năm 2010, VTA lỗ 42,093 tỷ đồng.

Quý 1/2011, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của VTA đạt 52,85 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước doanh thu của công ty chỉ đạt 18,83 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế -8,838 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước VTA -8,328 tỷ đồng.

Ngày 3/6 tới, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 lần thứ hai tại Hội trường công ty, đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương.