08:19 01/07/2010

Hỗ trợ 100% lãi suất thu mua lúa gạo tạm trữ

Y Nhung

Một triệu tấn gạo vụ hè thu mua tạm trữ từ 15/7-15/9, sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất

Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch rộ lúa hè thu.
Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch rộ lúa hè thu.
Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất cho doanh nghiệp thu mua một triệu tấn gạo vụ hè thu tạm trữ trong bốn tháng, Quyết định số 993/QĐ- TTg về việc mua tạm trữ lúa, gạo vụ hè thu 2010, của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ.

Theo quyết định này các doanh nghiệp sẽ mua tạm trữ tối đa một triệu tấn quy gạo (tỷ lệ quy đổi 2 thóc bằng 1,2 gạo). Thời hạn mua tạm trữ tính từ 15/7 đến 15/9.

Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức việc giao cho các doanh nghiệp mua số lúa gạo tạm trữ trên, có tính đến kết quả đã thực hiện mua lúa gạo, đối với vụ đông xuân 2009-2010. Còn các doanh nghiệp thực hiện mua lúa gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh.

Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất vay tiền mua lúa gạo tạm trữ. Thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là bốn tháng, tính từ ngày 15/7 đến 15/11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định một số ngân hàng thương mại thực hiện việc cho vay mua lúa gạo tạm trữ.

UBND các tỉnh có sản xuất lúa hè thu chủ động phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, VFA giám sát để đảm bảo việc mua lúa gạo tạm trữ và việc hỗ trợ lãi suất theo quyết định này, Thủ tướng yêu cầu.