15:47 31/10/2009

Hòa Phát chia 50% cổ tức, thêm 10% cổ phiếu thưởng

Thùy Duyên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG, HOSE) dự kiến chia cổ tức năm 2009 là 50%, chia 10% cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn

Thời gian HPG dự kiến thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng là trong 6 tháng đầu năm 2010.
Thời gian HPG dự kiến thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng là trong 6 tháng đầu năm 2010.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG, HOSE) dự kiến chia cổ tức năm 2009 là 50%, chia 10% cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn.

Hội đồng Quản trị HPG vừa có nghị quyết về kế hoạch chia cổ tức và cổ phiếu thưởng, lên kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, HPG thay đổi tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2009 lên 50%, trong đó 10% là tiền mặt và 40% bằng cổ phiếu; chia 10% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn.

Thời gian dự kiến thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng là trong 6 tháng đầu năm 2010. HPG sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về những kế hoạch trên.

Hội đồng Quản trị HPG cũng lên kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng VND để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng mệnh giá trái phiếu từ 1.000 – 1.600 tỷ đồng. HPG sẽ nghiên cứu để lên phương án chi tiết về đợt phát hành này, cũng như thời điểm phát hành cụ thể.

Kết thúc phiên ngày 30/10, giá cổ phiếu HPG trên HOSE giữ ở mức tham chiếu là 77.000 đồng với gần 1,8 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Giá cổ phiếu này cao nhất trong 20 ngày qua là 84.500 đồng và thấp nhất 20 ngày là 66.500 đồng.