16:24 24/03/2014

Hòa Phát muốn tăng cổ tức 2014 lên 30%

Hà Anh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa có thông báo về việc thay đổi tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 từ 20% lên 30%

Diễn biến giá cổ phiếu HPG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HPG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa có thông báo về việc thay đổi tỷ lệ chia cổ tức năm 2014.

Theo đó, Hội đồng quản trị HPG thống nhất nâng mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2014 để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 từ 20% lên 30%. Quyết định này có giá trị thay thế nội dung tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến trình đại hội cổ đông thông qua công bố hôm 3/3.

Trước đó, Hội đồng Quản trị công ty thông qua với doanh thu năm 2014 đạt 23 nghìn tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.200 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2013, doanh thu của Tập đoàn Hòa Phát đạt 19.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.010 tỷ đồng, lần lượt vượt 4% và 68% kế hoạch. Tổng số nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn trên toàn quốc đạt 1.830 tỷ đồng.

Về cổ tức, Hội đồng Quản trị thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2013 là 30% trong đó có 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Việc chi trả cổ tức sẽ được tiến hành trong quý 2/2014. Trước đó, Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Hòa Phát đã thống nhất mức chi trả cổ tức với tỷ lệ 20%; cổ tức 2014, công ty dự kiến ở mức 20%.

Ngày 28/3 tới đây Hòa Phát sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên tại Hà Nội.