16:43 22/07/2010

Hòa Phát phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu

Mai Anh

Hòa Phát thực hiện phát hành trái phiếu lãi suất thả nổi không có đảm bảo với 800 tỷ đồng, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa công bố việc phát hành trái phiếu bằng đồng Việt Nam năm 2010.

Theo đó, HPG thực hiện phát hành trái phiếu lãi suất thả nổi không có đảm bảo với khối lượng phát hành là 800 tỷ đồng, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Trái phiếu phát hành ngày 21/7/2010, kỳ hạn 3 năm, ngày đến hạn thanh toán là ngày 21/7/2013. Lãi suất trái phiếu là 14,5%/năm cho năm đầu, lãi suất các năm sau thả nổi được xác định hàng năm với hình thức trái phiếu ghi sổ.

Về phương thức trả lãi, lãi trái phiếu được trả sau hàng năm; gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn.

Tập đoàn Hòa Phát cho biết số tiền huy động được từ đợt phát hành này sẽ sử dụng để thực hiện dự án bất động sản tại Hà Nội và bổ sung nguồn vốn kinh doanh.