16:38 27/07/2015

Hòa Phát tăng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Hà Anh

HPG quyết định nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn tăng thêm 950 tỷ đồng lên 3.250 tỷ đồng

Biểu đồ giá giao dịch của cổ phiếu HPG - Nguồn: HOSE.<br>
Biểu đồ giá giao dịch của cổ phiếu HPG - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) công bố nghị quyết hội đồng quản trị về điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2015 và nâng mức cổ tức chi trả năm 2015.

Theo đó, HPG quyết định nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn sẽ tăng thêm 950 tỷ đồng lên 3.250 tỷ đồng. Đồng thời cũng nâng tỷ lệ chi trả cổ tức từ 20% lên 30%.

Được biết, doanh thu và lợi nhuận quý 2/2015 của HPG lần lượt đạt 7.740 và 1.252 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, HPG ước đạt doanh thu 13.667 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.902 tỷ đồng, bằng 61% và 83% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015.

Đây được xem là nguyên nhân chính khiến HPG nâng chỉ tiêu kinh doanh.