16:00 29/09/2008

Hoa Sen Group sẽ trả cổ tức 10% bằng tiền mặt

Nguyệt Anh

Ngày 20/10, Hoa Sen Group sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt

Ngày 20/10/2008, Hoa Sen Group sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ 10%.
Ngày 20/10/2008, Hoa Sen Group sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ 10%.
Theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) đã họp phiên bất thường về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008.

Theo đó, ngày 20/10/2008, Hoa Sen Group sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ 10%/mệnh giá với thời gian thực hiện từ ngày 1/12/2008 đến ngày 15/12/2008

Địa điểm chi trả cổ tức đợt 1/2008 tại bộ phận cổ phần cổ phiếu, Hoa Sen Group, số 9 Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, ngày 11/9/2008, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM đã chấp thuận nguyên tắc cho Hoa Sen Group được niêm yết 57.038.500 cổ phiếu trên sàn Tp.HCM.

Được biết, cổ phiếu của Hoa Sen Group sẽ tạm dừng chuyển nhượng từ 16 giờ ngày 20/10/2008 cho đến ngày cổ phiếu Hoa Sen Group được giao dịch chính thức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Sau khi niêm yết trên sàn Tp.HCM, mọi giao dịch cổ phiếu Hoa Sen Group sẽ được thực hiện thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.