08:07 21/06/2012

Hoàn thành sáp nhập FLC Land vào Tập đoàn FLC

Hòa Bình

Tập đoàn FLC thông báo chính thức tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ đồng lên 771,8 tỷ đồng

Phối cảnh FLC Landmark Tower, dự án đã được FLC bàn giao căn hộ cho khách hàng từ 1/6-15/6/2012.
Phối cảnh FLC Landmark Tower, dự án đã được FLC bàn giao căn hộ cho khách hàng từ 1/6-15/6/2012.
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC) thông báo đã hoàn thành việc phát hành cổ phần mới để hoán đổi 100% vốn của Công Cổ phần FLC Land, qua đó tăng vốn điều lệ của Tập đoàn FLC  từ 170 tỷ đồng lên 771,8 tỷ đồng và chính thức sáp nhập Công ty Cổ phần FLC Land vào Tập đoàn FLC.

Hôm 20/6/2012, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi ghi nhận vốn điều lệ mới của Tập đoàn FLC là 771,8 tỷ đồng.

Trước đó, FLC cho biết, trong quý 2 này, ước doanh thu của Tập đoàn đạt 160 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 1,2 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu quý này của FLC đến chủ yếu từ mảng kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên - vật liệu xây dựng.

Năm nay, FLC dự kiến lãi trước thuế hơn 300 tỷ đồng, chia cổ tức  bằng tiền với tỷ lệ 15% vốn điều lệ.