10:53 03/12/2009

Hoàn thành thu xếp vốn cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Hồng Thoan

Petro Vietnam đã thu xếp thành công toàn bộ chi phí đầu tư cho dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Petro Vietnam và tổ hợp 11 ngân hàng nước ngoài do Standard Chartered bank làm đầu mối đã ký hợp đồng vay vốn trị giá 250 triệu USD cho dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Hợp đồng này được ký kết đồng nghĩa với Petro Vietnam đã thu xếp thành công toàn bộ chi phí đầu tư cho dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Với tổng mức đầu tư 3 tỷ USD, trong đó phần vốn vay là 1,7 tỷ USD, Petro Vietnam đã vay từ một số ngân hàng trong nước và tổ hợp 11 ngân hàng nước ngoài (Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Pháp...).