00:44 15/03/2010

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng ủy thác xuất khẩu

Trà Giang

Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn về thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng uỷ thác xuất khẩu

Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn về thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng uỷ thác xuất khẩu.

Cụ thể, trong trường hợp giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng, cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp uỷ thác xuất trình các loại giấy tờ có liên quan để kiểm tra, đối chiếu xác định đủ điều kiện khấu trừ hoặc xác định tính chính xác của bảng kê trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế thì doanh nghiệp phải xuất trình bản sao hợp đồng xuất khẩu, tờ khai hải quan, chứng từ thanh toán qua ngân hàng với nước ngoài của bên nhận uỷ thác xuất khẩu.

Trường hợp có nhiều doanh nghiệp uỷ thác xuất khẩu trên cùng một tờ khai hải quan hàng hoá, thì bên nhận uỷ thác phải lập bảng kê ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, mã số kinh doanh xuất nhập khẩu của đơn vị uỷ thác và phải cam kết về tính chính xác, trung thực về dữ liệu kê khai.