13:12 28/06/2013

Hoàng Anh Gia Lai định bán dự án thủy điện, bất động sản

Hà Anh

Mục đích của việc tái cấu trúc này là thu tiền mặt về dự trữ, giảm nợ vay

Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 24/6.

Theo đó, Hội đồng Quản trị HAG thông qua chủ trương tái cấu trúc các đơn vị thuộc ngành thủy điện bằng cách bán các dự án đã đi vào hoạt động và đang trong giai đoạn đầu tư. Mục đích của việc tái cấu trúc các đơn vị thuộc ngành thủy điện và bất động sản là để thu tiền mặt về dự trữ, giảm nợ vay.

Hoàng Anh Gia Lai thống nhất thông qua chủ trương tái cấu trúc các đơn vị thuộc ngành bất động sản bằng hình thức bán sỉ căn hộ, bán các dự án hoặc bán cổ phiếu của các công ty con đang sở hữu dự án.

Đồng thời, ủy quyền cho ban tổng giám đốc tiến hành lựa chọn các đối tác tiềm năng để tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán theo tiêu chí có lãi, thu tiền mặt về dự trữ và giảm nợ vay trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Theo thông tin trên trang web của Hoàng Anh Gia Lai, hiện công ty có 4 dự án thủy điện đang thi công và 12 dự án thủy điện sẽ thực hiện.

Đối với mảng bất động sản, Hoàng Anh Gia Lai có 12 dự án đang thực hiện và 10 dự án sẽ thực hiện gồm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1, tính đến cuối quý 1/2013, hàng tồn kho của HAG là 4.470,968 tỷ đồng. Trong đó có 2.976,7 tỷ đồng chi phí của các căn hộ đang xây để bán.