11:12 19/09/2007

Học bổng Toyota dành cho sinh viên xuất sắc

Mỹ Dạ

Ngày 17/9, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Quỹ Toyota (TVF) đã bắt đầu chương trình trao học bổng Toyota năm 2007

Ngày 17/9, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Quỹ Toyota (TVF) đã bắt đầu chương trình trao học bổng Toyota năm 2007.

Học bổng được trao cho những sinh viên xuất sắc thuộc chuyên ngành kỹ thuật, môi trường và sinh viên nghiên cứu khoa học của 12 trường đại học.

Chương trình Học bổng Toyota năm 2007 gồm 132 suất học bổng, với tổng giá triệu 300 triệu đồng. Cùng với 120 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) chương trình Học bổng Toyota 2007 lần đầu tiên còn trao tặng 12 suất (5 triệu đồng/suất) cho 12 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học của 12 trường đại học.

Trong khuôn khổ chủa chương trình Học bổng Toyota năm 2007, ngoài sự hỗ trơ về tài chính, các sinh viên và nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học được nhận tài trợ tại Hà Nội còn được tạo cơ hội thực tập tại nhà máy của Công ty Toyota Việt Nam hặc tham dự khoá học “Monozukuri” - bí quyết thành công trong sản xuất kinh doanh của Toyota”, nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức về sản xuất, kinh doanh và có thêm kinh nghiệm làm việc thực tế.

Theo ông Quản Thắng, Phó chủ tịch TVF, đến nay đã có hơn 1.000 sinh viên xuất sắc của các trường đại học chuyên ngành kỹ thuật trên toàn quốc được trao tặng Học bổng Toyota, với tổng sdố tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Chương trình Học bổng Toyota 2008, TVF sẽ tiếp tục dành ít nhất 120 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc thuộc các ngành khoa học kỹ thuật, cơ khí chế tạo và môi trường; cùng 12 suất học bổng dành cho sinh viên hoặc nhóm sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học.