15:03 16/09/2014

Học viện Bưu chính viễn thông sẽ là "khách hàng lớn" của MobiFone

Thủy Diệu

28.000 sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông được xem là thị trường lớn để MobiFone triển khai cung cấp dịch viễn thông

Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa MobiFone và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT).
Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa MobiFone và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT).
Với 28.000 sinh viên mà Học viện Bưu chính Viễn thông đang đào tạo được xem là thị trường khách hàng lớn để MobiFone triển khai cung cấp dịch viễn thông, công nghệ thông tin, sau khi MobiFone và Học viện ký hợp tác toàn diện, chiều ngày 15/9.

Theo thỏa thuận, MobiFone sẽ cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cho Học viện Bưu chính cũng như các sinh viên, giảng viên, cán bộ công nhân viên đang học tập, công tác tại Học viện.

Cụ thể, hiện Học viện Bưu chính đang tổ chức đào tạo cho khoảng 28.000 sinh viên, đây là thị trường khách hàng lớn để MobiFone triển khai cung cấp dịch viễn thông, công nghệ thông tin. Đồng thời, qua môi trường sinh viên của Học viện, MobiFone còn có thể phát triển các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin tới sinh viên của các trường và gia đình sinh viên.

Theo thỏa thuận hợp tác tới đây Học viện sẽ triển khai cung cấp các sản phẩm dịch vụ nghiên cứu, đào tạo theo nhu cầu của MobiFone, bao gồm: cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng về viễn thông, công nghệ thông tin, quản lý, kinh doanh... đáp ứng yêu cầu của MobiFone bằng các hình thức khác nhau như trực tiếp, đào tạo từ xa; cung cấp sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin như: tư vấn, thiết kế, giám sát, vận hành đo kiểm, tối ưu mạng lưới.. cho MobiFone.

MobiFone và Học viện Bưu chính cũng cam kết sẽ đồng hành với nhau trong các hoạt động quảng bá, phát triển thương hiệu của hai bên như: triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá, phát triển thương hiệu của doanh nghiệp bằng các nguồn lực về cơ sở vật chất và sinh viên Học viện…