09:47 12/02/2009

Hội nghị toàn quốc: Trực tuyến thay trực tiếp

An An

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, từ nay tổ chức các hội nghị toàn quốc theo hình thức truyền hình trực tuyến

Buổi giao ban truyền hình trực tuyến trên mạng tin học đầu tiên của Thủ tướng với các bộ, ngành, địa phương ngày 27/4/2008 - Ảnh: Website Chính phủ.
Buổi giao ban truyền hình trực tuyến trên mạng tin học đầu tiên của Thủ tướng với các bộ, ngành, địa phương ngày 27/4/2008 - Ảnh: Website Chính phủ.
Theo nguồn tin từ Website Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, từ nay tổ chức các hội nghị toàn quốc theo hình thức truyền hình trực tuyến (không tổ chức hội nghị tập trung tại một địa điểm).

Trường hợp đặc biệt, nếu cần thiết tổ chức hội nghị tập trung, phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng.

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho biết, năm 2008, rất nhiều trong khoảng 400 cuộc họp và làm việc của Chính phủ được tổ chức qua mạng.

Đầu năm 2009, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ thiết kế dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng cũng đã phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008. Trong đó nêu rõ: bảo đảm một số cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng với một số bộ, ngành, tỉnh, thành phố và các cuộc họp của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương với các đơn vị trực thuộc được tổ chức dưới hình thức họp trên môi trường mạng.

Theo ý kiến của Thủ tướng, từ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2009, Chính phủ mời thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ cùng dự họp.