09:10 20/05/2007

“Hội nhập, doanh nghiệp tổ chức hội chợ cần hiệp hội”

Đức Thọ

Trò chuyện với Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự về việc thành lập Hiệp hội Hội chợ triển lãm thương mại và Hội nghị Việt Nam

Thứ trưởng Lương Văn Tự.
Thứ trưởng Lương Văn Tự.
Bộ Thương mại hiện đang xúc tiến thành lập Hiệp hội Hội chợ triển lãm thương mại và Hội nghị Việt Nam. Đây được xem là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành thương mại trong thời gian tới.

Sau đây là nội dung cuộc trao đổi của chúng tôi với Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự về vấn đề này.

Sự ra đời Hiệp hội Hội chợ triển lãm và Hội nghị Việt Nam sẽ tác động ra sao đến hoạt động hội chợ triển lãm tại Việt Nam, thưa ông?

Trong những năm qua, dịch vụ hội chợ triển lãm và hội nghị đã có một bước phát triển lớn, song trước yêu cầu mới của hội nhập kinh tế, đòi hỏi phải có sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, phát triển hạ tầng cơ sở cho dịch vụ này và nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo lại đội ngũ doanh nhân bắt kịp với trình độ quốc tế.

Chính vì vậy, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã có Quyết định số 0503/QĐ-BTM ngày 28/3/2007 lập Ban Vận động thành lập Hiệp hội Hội chợ triển lãm thương mại và Hội nghị Việt Nam, với mục đích liên kết, tạo môi trường hợp tác cho các thành viên, cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ngành thương mại.

Đây cũng là tổ chức hiệp hội đầu tiên của Việt Nam đứng ra điều phối và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên và đưa hội chợ triển lãm thương mại và hội nghị trở thành dịch vụ quan trọng góp phần tăng trưởng thương mại.

Thưa ông, nhiệm vụ cụ thể của Hiệp hội cùng các hội viên sẽ như thế nào?

Về cơ bản, Hiệp hội sẽ có nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; nghiên cứu và tổng hợp ý kiến các hội viên để phản ánh và đề đạt với Chính phủ về những vấn đề liên quan đến hoạt động hội chợ triển lãm thương mại và hội nghị quốc gia và quốc tế ở Việt Nam và của Việt Nam ở nước ngoài. Kịp thời phổ biến những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm phát triển ngành.

Hiệp hội cũng có nhiệm vụ tư vấn về pháp lý, cung cấp thông tin về thương mại, kinh tế kỹ thuật, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới, công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho các hội viên.

Về công tác đối ngoại, Hiệp hội sẽ tham gia và hợp tác với các tổ chức, các hiệp hội ở trong và ngoài nước hoạt động phù hợp với tính chất và mục đích của hiệp hội. Đồng thời, tổ chức hiệp hội cũng có nhiệm vụ giúp các hội viên giải quyết những tranh chấp với các bạn hàng trong và ngoài nước thông qua thương lượng, hoà giải hoặc trọng tài.

Ngoài ra, Hiệp hội còn có nhiệm vụ phối hợp với các ngành chức năng để đào tạo nâng cao chuyên môn về hoạt động hội chợ triển lãm cho các hội viên; tổ chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc giữa hội viên và các đối tượng khác trong và ngoài nước để trao đổi thông tin liên quan đến phát triển ngành hội chợ triển lãm Việt Nam. Đồng thời, Hiệp hội cũng sẽ thực hiện tốt công tác truyền thông theo quy định của pháp luật thông qua hoạt động xuất bản, phát hành báo, tạp chí và các ấn phẩm khác về hoạt động hội chợ triển lãm thương mại của Việt Nam...

Thưa ông, xin ông cho biết hội viên của Hiệp hội là những đối tượng nào?

Hội viên của Hiệp hội sẽ không giới hạn số lượng, là các tổ chức, thương nhân đang tham gia hoạt động trong lĩnh vực hội chợ triển lãm thương mại và hội nghị, có tư cách pháp nhân, tán thành điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện nộp đơn tham gia và được quyết định công nhận của Ban chấp hành của Hiệp hội.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực hội chợ triển lãm thương mại và hội nghị tại Việt Nam nếu có nguyện vọng gia nhập thì sẽ được xem xét công nhận là hội viên liên kết.

* Các đơn vị quan tâm có thể liên hệ để tìm hiểu thông tin liên quan về việc thành lập Hiệp hội tại địa chỉ sau:

Cục Xúc tiến Thương mại - Ban Vận động thành lập Hiệp hội Hội chợ triển lãm thương mại và Hội nghị Việt Nam - 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Người liên hệ: Anh Mai Văn Sơn - Tel: 8264688; Fax: 9348143; Email: xttm@vietrade.gov.vn