07:28 15/05/2007

Hội thảo quốc gia về thí điểm cổ phần hóa bệnh viện công

L.Hương

Lần đầu tiên, một hội thảo quốc gia về chủ đề thí điểm cổ phần hóa bệnh viện công sẽ diễn ra tại Tp.HCM trong hai ngày 17-18/5/2007

Khu điều trị kỹ thuật cao vừa được đưa vào hoạt động của Bệnh viện Bình Dân - đơn vị được Chính phủ chọn là bệnh viện công đầu tiên thí điểm cổ phần hóa.
Khu điều trị kỹ thuật cao vừa được đưa vào hoạt động của Bệnh viện Bình Dân - đơn vị được Chính phủ chọn là bệnh viện công đầu tiên thí điểm cổ phần hóa.
Lần đầu tiên, một hội thảo quốc gia về chủ đề thí điểm cổ phần hóa bệnh viện công sẽ diễn ra tại Tp.HCM trong hai ngày 17-18/5/2007.

Hội thảo do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nhật phối hợp tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Ngoài sự tham gia của lãnh đạo Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài Chính..., còn có 25 giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố và giám đốc của 69 bệnh viện lớn trên cả nước.

Các nội dung chính sẽ được trình bày và thảo luận trong 2 ngày hội thảo bao gồm:

- Tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam, cập nhật những thay đổi chính sách về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

- Tổng quan lộ trình và các bước công việc cần tiến hành để cổ phần hóa bệnh viện và lợi ích từ việc cổ phần hóa các bệnh viện;

- Kinh nghiệm cổ phần hóa dịch vụ y tế trong khu vực;

- Vai trò của nhà đầu tư sau khi bệnh viện được cổ phần hóa;

- Thí điểm cổ phần hóa các bệnh viện công trên địa bàn Tp.HCM;

- Kinh nghiệm quản lý bệnh viện công, kinh nghiệm toàn cầu và những đóng góp của Tổ chức tiền tệ IFC đối với lĩnh vực y tế, kinh nghiệm quản lý bệnh viện cổ phần của bệnh viện Samitivej - Thái Lan.

Theo Bộ Y tế, hiện nay mặc dù Chính phủ chưa ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về việc thực hiện cổ phần hóa các bệnh viện công lập, nhưng từ giữa năm 2006 Thành uỷ Tp.HCM đã có kiến nghị Chính phủ cho phép thành phố thực hiện thí điểm cổ phần hóa một số cơ sở y tế Nhà nước nhằm phát triển lĩnh vực y tế kỹ thuật cao để đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân.

Căn cứ vào các cơ chế, chính sách hiện hành về việc đẩy mạnh xã hội hóa của Chính phủ và tình hình kinh tế-xã hội cụ thể của Tp.HCM, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Chính phủ cho phép thành phố thực hiện thí điểm cổ phần hóa đối với hai hoặc ba cơ sở y tế thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp mới, (chưa nên thực hiện đối với lĩnh vực y tế dự phòng).