17:00 10/09/2019

Hội thảo: Tiềm năng phát triển thị trường khí tại Việt Nam

P.V

Đây sẽ là cơ hội để trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong các quy định, thể chế đối với phát triển ngành công nghiệp khí

Hội thảo sẽ có sự tham dự của 200-300 đại biểu đến từ các cơ quan của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, …, Hiệp hội Gas Việt Nam, Viện Dầu khí Việt Nam, Hội đồng khoa học Năng lượng,…, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khí.
Hội thảo sẽ có sự tham dự của 200-300 đại biểu đến từ các cơ quan của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, …, Hiệp hội Gas Việt Nam, Viện Dầu khí Việt Nam, Hội đồng khoa học Năng lượng,…, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khí.

Trên cơ sở Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23-7-2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 16-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035"; Nghị định số 87/2018/NQ-CP ngày 15/6/2018 về kinh doanh khí đã cho thấy ngành công nghiệp khí là một trong những nhóm ngành giữ vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển bên cạnh những thành tựu nổi bật của ngành công nghiệp khí Việt Nam vẫn còn tồn tại những bất cập và khó khăn cần tháo gỡ. Thị trường khí tại Việt Nam trong thời gian qua đạt mức tăng trưởng trên 12%/năm. Tuy nhiên, sản lượng khí sản xuất và tiêu thụ trong nước vẫn còn thấp so với mức tiêu thụ của khu vực và thế giới.

Nhằm thúc đẩy ngành khí phát triển ổn định, bền vững thông qua các giải pháp tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, giúp các doanh nghiệp kinh doanh khí nâng cao hiệu quả sản xuất, hạn chế tối đa các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) tổ chức Hội thảo với chủ để: "Tiềm năng phát triển thị trường khí tại Việt Nam" với thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 08h00 - 11h30 ngày 12/9/2019 (Thứ Năm).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 35 Hùng Vương, Hà Nội.

Hội thảo sẽ có sự tham dự của 200-300 đại biểu đến từ các cơ quan của Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước, Vụ Dầu khí và Than, Cục Quản lý Thị trường, Cục điện và năng lượng tái tạo,…), Bộ Tài chính (Cục quản lý giá,…), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, …, Hiệp hội Gas Việt Nam, Viện Dầu khí Việt Nam, Hội đồng khoa học Năng lượng,…, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khí.

Đây sẽ là cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước, Bộ ngành, các nhà nghiên cứu kinh tế, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khí cùng trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong các quy định, thể chế đối với phát triển ngành công nghiệp khí, những rào cản thực tế trong quá trình hoạt động kinh doanh, từ đó từng bước hoàn thiện các quy định, các cơ chế, chính sách hướng tới phát triển ngành công nghiệp khí hiệu quả - bền vững trong tương lai nhằm phát huy hết tiềm năng phát triển thị trường khí của Việt Nam.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các đơn vị đã tham gia đồng hành cùng chương trình: Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (PV GAS); Công ty Cổ phần Nhiên liệu Bay Petrolimex; Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South).