15:12 18/04/2008

Hội Tư vấn Thuế ra mắt

Từ Nguyên

Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) sẽ hoạt động độc lập với Tổng cục Thuế

Theo ông Nguyễn Văn Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, VTCA ra đời sẽ là cầu nối giữa người nộp thuế với cơ quan thuế và là đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của những cá nhân, hội viện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ về thuế, đại lý thuế.
Theo ông Nguyễn Văn Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, VTCA ra đời sẽ là cầu nối giữa người nộp thuế với cơ quan thuế và là đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của những cá nhân, hội viện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ về thuế, đại lý thuế.
Ngày 17/4, Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) đã chính thức ra mắt tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 13/3/2008, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 242/2008/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Tư vấn thuế Việt Nam.

Là một tổ chức nghề nghiệp hoạt động độc lập với Tổng cục Thuế, VTCA có chức năng tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến vấn đề thủ tục, trách nhiệm và quyền lợi trong việc nộp thuế.

Ngoài ra, hoạt động của VTCA cũng sẽ tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về thuế; tổng hợp ý kiến của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến chính sách, chế độ thuế.

Theo ông Nguyễn Văn Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, VTCA ra đời sẽ là cầu nối giữa người nộp thuế với cơ quan thuế và là đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của những cá nhân, hội viện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ về thuế, đại lý thuế.

Mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thắc mắc về lĩnh vực thuế, có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng Trung ương Hội Tư vấn thuế tại 123 phố Lò Đúc, Hà Nội.