08:36 13/07/2011

Hơn 13 triệu cổ phiếu FPC bị hủy niêm yết

Hà Anh

13.106.292 cổ phiếu của FPC sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 11/8 do công ty có kết quả sản xuất kinh doanh bị lỗ trong ba năm liên tục

Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu FPC.
Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu FPC.
Ngày 11/7/2011, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có Quyết định số 102/2011/QĐ-SGDHCM về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Full Power (mã FPC-HSX).

Theo đó, 13.106.292 cổ phiếu của FPC sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 11/8 do công ty có kết quả sản xuất kinh doanh bị lỗ trong ba năm liên tục căn cứ quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2007/NĐ-CP.

Tổng giá trị chứng khoán bị hủy niêm yết theo mệnh giá là 131.062.920.000 đồng. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu FPC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM là ngày 10/8/2011.

Công ty có vốn điều lệ thực góp là 329.999.910.000 đồng, trụ sở chính đặt tại 16 DT743, Khu Công nghiệp Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, công ty công bố sẽ làm thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu tại thị trường UPCoM, nhằm giúp nhà đầu tư có cơ hội giao dịch cổ phiếu FPC sau khi bị hủy niêm yết.