11:02 02/06/2010

Hơn 20 nghìn tỷ đồng bội chi ngân sách 5 tháng đầu năm

Anh Quân

Tính đến hết 15/5, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 176,8 nghìn tỷ đồng; chi ngân sách ước đạt 197 nghìn tỷ đồng

Tăng lương tối thiếu khiến chi ngân sách tăng mạnh trong tháng 5.
Tăng lương tối thiếu khiến chi ngân sách tăng mạnh trong tháng 5.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết ngày 15/5, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 176,8 nghìn tỷ đồng; chi ngân sách tương ứng ước đạt 197 nghìn tỷ đồng.

Nếu so với cùng kỳ năm 2009, cả thu và chi ngân sách đều đạt mức khá cao: thu ngân sách 5 tháng qua đã bằng 38,3% dự toán năm (cùng kỳ năm 2009 chỉ đạt 31,8%); tương ứng, chi ngân sách đã đạt 33,8% dự toán năm (cùng kỳ chỉ đạt 28,2%).

Với kết quả thu tốt hơn chi, bội chi ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm ước khoảng 20,2 nghìn tỷ đồng, bằng 11,4% tổng thu ngân sách cùng thời kỳ và chỉ bằng khoảng 17% dự kiến bội chi ngân sách năm 2010 ( so với 119,7 nghìn tỷ đồng).

Đóng góp vào thu ngân sách 5 tháng đầu năm, thu nội địa và từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt kết quả khá tốt. Cụ thể, thu nội địa đã đạt gần 113,3 nghìn tỷ đồng, bằng 38,4% dự toán năm. Do chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách, thu nội địa đóng vai trò dẫn dắt mức tăng trưởng thu ngân sách 5 tháng qua.

Trong khi đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 39,5 nghìn tỷ đồng, bằng 41,4% dự toán. Liên quan đến con số này, kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 25,8 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ; nhập khẩu ước đạt 31,2 tỷ USD, tăng tới 29,8% so cùng kỳ.

Ngược lại, do giá dầu thô trong tháng 5 giảm mạnh, từ mức trên 85 USD/thùng hồi đầu tháng xuống còn mức 75 USD/thùng, giá dầu thanh toán bình quân trong kỳ khoảng 78 USD/thùng, tăng 10 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán, thu từ dầu thô đạt 22,1 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 33,3% dự toán, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Trong khi đó, cùng với việc lương tối thiểu chung tăng từ 650.000 đồng/tháng lên 730.000 đồng/tháng từ ngày 1/5, chi ngân sách tăng mạnh, đạt khoảng 47 nghìn tỷ đồng trong 1 tháng qua. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/5, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước ước đạt hơn 197 nghìn tỷ đồng, bằng 33,8% dự toán năm, cao hơn tiến độ thực hiện cùng kỳ năm 2009 (cùng kỳ đạt 23,9%).

Trong con số kể trên, chi đầu tư phát triển đạt 44,4 nghìn tỷ đồng, bằng 35,8% dự toán năm (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 41,8 nghìn tỷ đồng, bằng 35,2% dự toán năm); chi sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và quản lý hành chính đạt 125,4 nghìn tỷ đồng, bằng 33,8% dự toán; chi trả nợ và viện trợ đạt gần 26,8 nghìn tỷ đồng, bằng 38,1% dự toán năm.