16:10 06/01/2009

Hơn 30 triệu cổ phần của Agriseco được bán hết

N.Anh

Phiên đấu giá hơn 30 triệu cổ phần của Agriseco diễn ra ngày 6/1/2009 đã kết thúc với toàn bộ số cổ phần được bán hết

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, phiên đấu giá hơn 30 triệu cổ phần của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agriseco) diễn ra ngày 6/1/2009 đã kết thúc với toàn bộ số cổ phần được bán hết.

Với giá khởi điểm là 10.500 đồng/cổ phần. Kết thúc phiên, giá đấu thành công bình quân đạt 10.521 đồng/cổ phần, giá đấu thành công cao nhất đạt 13.500 đồng/cổ phần, giá thấp nhất đạt 10.500 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần bán được là 316.063.988.500 đồng. Hạn thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 7/1/2009 - 20/1/2009.

Có 450 nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá gồm 3 tổ chức và 447 cá nhân. Tổng số nhà đầu tư trúng giá là 449, trong đó có 3 tổ chức và 446 nhà đầu tư cá nhân. Nhà đầu tư nước ngoài mua được 18.524 cổ phần.