05:42 16/04/2007

Hơn 90% vụ đình công ở doanh nghiệp FDI

Dũng Hiếu

Tháng 3/2007, cả nước xảy ra 35 vụ đình công, trong đó, có 33 vụ xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Một vụ đình công tại tỉnh Đồng Nai.
Một vụ đình công tại tỉnh Đồng Nai.
Tháng 3/2007, cả nước xảy ra 35 vụ đình công, trong đó, có 33 vụ xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đình công tập trung nhiều ở hai tỉnh Đồng Nai (25 vụ) và Bình Dương (5 vụ).

Nguyên nhân đình công do người sử dụng lao động trả lương thấp, nợ lương, chậm trả lương; định mức lao động quá cao, tăng ca quá nhiều.

Đáng lưu ý là có vụ đình công không xuất phát từ mục đích kinh tế mà do người sử dụng lao động xúc phạm nhân phẩm người lao động (Công ty ILIO ở Tp.Hải Phòng) hoặc giải quyết kiến nghị của người lao động không thỏa đáng để người lao động bức xúc đình công nhiều lần (Công ty Nón Đại Xinh - Tp.HCM).