17:17 13/11/2013

Hong Leong Bank thay đổi tên Sở giao dịch

Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam thay đổi tên gọi Sở giao dịch

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam thông báo thay đổi tên gọi Sở giao dịch từ ngày 5/11/2013.

Tên gọi cũ đầy đủ bằng tiếng Việt là Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hong Leong Việt Nam - Sở giao dịch.

Tên gọi cũ đầy đủ bằng tiếng Anh là Hong Leong Bank Vietnam Limited - Transaction Center.

Tên gọi mới sau khi thay đổi bằng tiếng Việt là Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hong Leong Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM.

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh là Hong Leong Bank Vietnam Limited - Ho Chi Minh City Branch.

Tên viết tắt: HLBVN - Chi nhánh Tp.HCM.

Địa chỉ (không thay đổi): tầng trệt, Centec Tower, số 72-74 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM, Việt Nam.