17:06 25/02/2009

Hợp đồng mua chung cư phải nêu đầy đủ diện tích chung, riêng

Hạnh Liên

Bộ Xây dựng yêu cầu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải nêu rõ và đầy đủ các phần diện tích

Kinh phí bảo trì, vận hành nhà chung cư cũng được Bộ Xây dựng yêu cầu nêu rõ trong hợp đồng với mức phí 2% giá căn hộ khi mua, bao gồm cả kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.
Kinh phí bảo trì, vận hành nhà chung cư cũng được Bộ Xây dựng yêu cầu nêu rõ trong hợp đồng với mức phí 2% giá căn hộ khi mua, bao gồm cả kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.
Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2009/TT-BXD vào ngày 25/2, quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở với những quy định có lợi cho cư dân

Thông tư được ban hành nhằm đối phó với tình trạng nhiều nhà chung cư thu những khoản phí không phù hợp hoặc với giá quá cao, diện tích công cộng bị chiếm dụng vô lý.

Theo nội dung thông tư này, bên cạnh những quy định về trách nhiệm của tổ chức kinh doanh nhà ở đối với bên mua, Bộ Xây dựng yêu cầu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải nêu rõ và đầy đủ phần diện tích thuộc sở hữu riêng của người mua, phần diện tích thuộc sở hữu chung của nhà chung cư.

Trong đó, phải nêu cụ thể các phần sở hữu chung trong nhà chung cư như hành lang, lối đi chung, cầu thang, thang máy, nơi để xe và các phần khác thuộc sở hữu chung

Trong trường hợp nhà chung cư có những công trình, diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư hoặc của chủ sở hữu khác thì phải nêu rõ, ví dụ như bể bơi, sân tennis, siêu thị, nơi để xe phục vụ cho mục đích kinh doanh hoặc các phần diện tích khác

Một nội dung đáng chú ý khác, kinh phí bảo trì, vận hành nhà chung cư cũng được Bộ Xây dựng yêu cầu nêu rõ trong hợp đồng với mức phí 2% giá căn hộ khi mua, bao gồm cả kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.

Trong trường hợp kinh phí thu được để bảo trì không đủ thì được huy động từ đóng góp của các chủ sở hữu tương ứng phần diện tích sở hữu riêng của từng chủ sở hữu. Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư phải nêu rõ dự kiến về mức phí phải đóng góp dùng cho công tác quản lý vận hành nhà chung cư.

Mức phí đóng góp không được quá mức giá trần do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà chung cư đó ban hành.