07:25 11/07/2014

Hợp nhất hai công ty chứng khoán VIS và OSC

Hà Anh

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho VIS và OSC hợp nhất đã được cổ đông hai công ty thông qua

Trang web của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS).
Trang web của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS).
Ngày 10/7/2014, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 508/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương (OSC) hợp nhất.

Theo đó, hai công ty chứng khoán này được thực hiện hợp nhất theo phương án hợp nhất đã được thông qua tại đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam ngày 18/1/2014 và đại hội cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương ngày 16/4/2014.

Cụ thể, công ty hợp nhất sẽ lấy tên, thương hiệu và hoạt động trên nền tảng nhà đầu tư, sản phẩm, công nghệ của Công ty Chứng khoán Quốc tế (VISE) với tổng tài sản trên 410 tỷ đồng và vốn điều lệ 60 tỷ đồng.

Về quyền lợi cổ đông, VISE cho biết cổ đông sở hữu 4 cổ phần của công ty sẽ được nhận một cổ phần của công ty sau hợp nhất, trong khi tỷ lệ chuyển đổi của Đại Tây Dương (OSC) là 13,5:1, tức sở hữu 13,5 cổ phần được nhận một cổ phần mới.

Tính đến hết quý 3/2013, lỗ lũy kế của VIS là hơn 76 tỷ và lỗ lũy kế của OSC là hơn 7 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại Tầng 3, số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Ninh Quang Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương có vốn điều lệ 135 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại 169 Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.