11:10 29/04/2008

Hợp Nhất tiếp tục trả lương bằng cổ phiếu

Thanh Hà

Công ty Cổ phần Hợp Nhất Việt Nam tiếp tục trả lương bằng cổ phiếu trong năm 2008 với tỷ lệ tối đa là 10% trên lương của mỗi cán bộ

Ngày 27/4/2008, Công ty Cổ phần Hợp Nhất Việt Nam đã tổ chức Đại hội Cổ đông với việc thông qua nghị quyết trả cổ tức 25% góp của các cổ đông.

Đại hội Cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua kế hoạch tiếp tục trả lương bằng cổ phiếu trong năm 2008 với tỷ lệ tối đa là 10% trên lương của mỗi cán bộ công nhân viên và luôn đảm bảo tỷ lệ cổ tức là 25% trên vốn thực góp.

Theo số liệu được công bố tại Đại hội Cổ đông, kết thúc năm 2007, tổng doanh thu của Hợp Nhất đạt 98 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2006 - gấp 4 lần tốc độ tăng trưởng bình quân trong ngành chuyển phát nhanh (doanh thu năm 2006 là 55 tỷ đồng).

Năm 2007, HNC đã chính thức cổ phần hoá và hiện đang là công ty chuyển phát nhanh tư nhân lớn nhất VN với mạng lưới điểm giao dịch là 194 điểm (năm 2006 mới 120 điểm) và các mạng lưới đã phủ toàn quốc.

Hiện nay, Hợp Nhất là thành viên của một số mạng chuyển phát quốc tế như Citi Link, Singpost, Courier Link và kết nối trực tiếp đi các nước châu Á trong mạng thành viên của mình. Trong năm 2008, mục tiêu của Hợp Nhất là chuyên nghiệp hoá mọi hoạt động của công ty để khẳng định sự vượt trội về quy mô, đẳng cấp so với các công ty tư nhân hiện nay.