15:13 14/05/2007

Hợp tác giữa China Eximbank và VDB

Quỳnh Trang

China Eximbank và VDB vừa ký Biên bản Thoả thuận hợp tác với các dự án thuộc nhiều lĩnh vực

Ngày 12/5 tại Hà Nội, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (China Eximbank) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ký Biên bản Thoả thuận hợp tác với các dự án thuộc nhiều lĩnh vực.

Các lĩnh vực hợp tác này bao gồm thương mại giữa hai nước về các sản phẩm cơ khí và điện, các thiết bị toàn bộ, các sản phẩm công nghệ mới và công nghệ cao, năng lượng và nguyên liệu; các dự án năng lượng và dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại Trung Quốc và Việt Nam hoặc tại nước thứ ba do doanh nghiệp hai nước đầu tư; tạo điều kiện cho các dự án thực hiện tại Việt Nam hoặc tại Trung Quốc hoặc tại nước thứ ba do doanh nghiệp hai nước thực hiện và các dự án khác do hai bên thoả thuận. Phương thức hợp tác tuỳ thuộc vào từng dự án.