00:41 07/02/2010

HOSE đưa 4 cổ phiếu vào diện cảnh báo

N.Anh

HOSE sẽ đưa cổ phiếu FBT, ANV, BAS và PVT vào diện cảnh báo kể từ ngày 9/2/2010

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo về việc đưa cổ phiếu của 4 công ty vào diện cảnh báo.

Theo đó, kể từ ngày 9/2/2010, HOSE sẽ đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (mã FBT), Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV), Công ty Cổ phần BASA (mã BAS) và Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT) vào diện cảnh báo.

Theo HOSE, nguyên nhân khiến các cổ phiếu này bị đưa vào diện cảnh báo là do lợi nhuận sau thuế năm 2009 âm.