09:00 10/04/2017

HOSE dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của Cáp treo Bà Nà

Hà Anh

HOSE đã có văn bản số thông báo tới Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà về việc dừng việc xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết

Cáp treo Bà Nà thành lập năm 2007, chuyên kinh doanh vận chuyển hành 
khách bằng hệ thống cáp treo và máng trượt, kinh doanh các loại hình vui
 chơi giải trí
Cáp treo Bà Nà thành lập năm 2007, chuyên kinh doanh vận chuyển hành khách bằng hệ thống cáp treo và máng trượt, kinh doanh các loại hình vui chơi giải trí
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã có văn bản số thông báo tới Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà về việc dừng việc xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty, căn cứ Quy định tại khoản 4 Điều 6 Quy chế niêm yết chứng khoán của HOSE.

Trước đó, vào tháng 9/2016, HOSE cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà. Theo đó, Cáp treo Bà Nà sẽ niêm yết 216,4 triệu cổ phiếu với giá trị tương ứng 2.164 tỷ đồng theo mệnh giá.

Tuy nhiên, đến ngày 27/2/2017, Trung tâm lưu ký Chứng khoán cho biết Cáp treo Bà Nà đã rút kế hoạch niêm yết trên HOSE và chuyển sang thị trường Đại chúng chưa niêm yết (OTC).

Được biết, Cáp treo Bà Nà thành lập năm 2007, chuyên kinh doanh vận chuyển hành khách bằng hệ thống cáp treo và máng trượt, kinh doanh các loại hình vui chơi giải trí, bất động sản, nhà hàng ăn uống... Hiện, công ty có vốn điều lệ 2.164 tỷ đồng.

Theo báo cáo đã kiểm toán năm 2016 của công ty, doanh thu thuần của công ty đạt 1.487 tỷ đồng, tăng 473 tỷ đồng so với cùng năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 123,4 tỷ, giảm 6,1 tỷ so với cùng kỳ năm trước.

Cũng tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản của công ty đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng gần 1.450 tỷ đồng so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 340 tỷ đồng.