17:05 13/07/2010

HOSE hủy niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng Phương Tây

N.Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo hủy niêm yết 100 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Phương Tây

Ngân hàng Miền Tây vừa đổi tên thành Ngân hàng Phương Tây.
Ngân hàng Miền Tây vừa đổi tên thành Ngân hàng Phương Tây.
Ngày 13/7/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (mã WEB-HOSE).

Theo đó, WEB bị hủy niêm yết 100 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết bị hủy là 1.000 tỷ đồng.

Lý do mà HOSE đưa ra là, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây không hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký Quyết định chấp thuận niêm yết số 73/QĐ-SGDHCM ngày 14/4/2010.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây được chào bán 100 triệu cổ phiếu ra công chúng , trong đó chào bán 99.272.835 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 727.165 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.