09:16 24/01/2008

HOSE ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Bảo Việt

Hoàng Lộc

Ngày 23/1, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã ký thỏa thuận hợp tác giữa với Tập đoàn Bảo Việt

Ngày 23/1, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã ký thỏa thuận hợp tác giữa với Tập đoàn Bảo Việt.

Theo đó, HOSE sẽ hỗ trợ Tập đoàn Bảo Việt trong việc hướng dẫn về hồ sơ pháp lý, quy trình và những quy định trong quá trình đấu giá cổ phiếu đầu, niêm yết cổ phiếu của Tập đoàn và các công ty thành viên trên Sàn giao dịch trong và ngoài nước, hướng dẫn thủ tục pháp lý đấu thầu trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời trao đổi thông tin, tổ chức tập huấn, hỗ trợ đào tạo cho cán bộ công nhân viên của Tập đoàn về nghiệp vụ chứng khoán...

Tập đoàn Bảo Việt cũng cam kết ưu tiên tổ chức đấu thầu trái phiếu doanh nghiệp qua HOSE, khuyến khích các đơn vị thành viên niêm yết trên HOSE và thường xuyên chỉ đạo các đơn vị niêm yết, các đơn vị có liên quan với Tập đoàn chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.