10:16 06/09/2008

HOSE tiếp tục xử phạt 5 đại diện giao dịch

Ánh Tuyết

Sàn Tp.HCM tiếp tục xử phạt 5 đại diện giao dịch của các công ty chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo xử phạt 5 đại diện giao dịch của các công ty chứng khoán thành viên do vi phạm huỷ lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

Cụ thể: cảnh cáo một đại diện giao dịch của Công ty Chứng khoán Toàn Cầu (VinaGlobal); cảnh cáo một đại diện giao dịch của Công ty Chứng khoán Âu Lạc (ASC); cảnh cáo một đại diện giao dịch của Công ty Chứng khoán Gia Phát (GPS); cảnh cáo một đại diện giao dịch của Công ty Chứng khoán Gia Quyền (EPS); cảnh cáo một đại diện giao dịch của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC); đình chỉ tư cách đại diện giao dịch của một đại diện giao dịch trong thời hạn 3 tháng của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI).