17:01 17/07/2012

HPC lãi trên 20 tỷ đồng trong 6 tháng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC-HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2012

Diễn biến giá cổ phiếu HPC trong tháng qua. Nguồn: HNX
Diễn biến giá cổ phiếu HPC trong tháng qua. Nguồn: HNX
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC-HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2012.

Theo đó, doanh thu quý 2/2012 của HPC đạt 11,35 tỷ đồng, tăng 25,55% so với cùng kỳ 2011. Trong đó, doanh thu môi giới tăng 36% lên 4,9 tỷ đồng, doanh thu khác tăng 93,3% lên 4,4 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu từ hoạt động đầu tư giảm 48% còn 1,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 8 tỷ đồng, từ mức lỗ 11,94 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HPC đạt doanh thu 18,13 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 20,32 tỷ đồng.

Năm 2012, HPC thông qua phương hướng kế hoạch năm 2012 với tổng doanh thu đạt 40 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện đạt 25 tỷ đồng.