09:46 15/11/2007

HPC phát hành thêm cổ phiếu

H.Vũ

23/11 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Chứng khoán Hải Phòng chốt danh sách cổ đông phát hành thêm cổ phiếu

23/11 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC-HASTC) chốt danh sách cổ đông phát hành thêm cổ phiếu.

Theo đó, HPC phát hành 7.968.220 cổ phiếu, trong đó chào bán 5.640.890 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 với giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Còn lại 2.327.333 cổ phiếu bán cho đối tác chiến lược với giá do Hội đồng Quản trị quyết định.

Tổng số vốn dự kiến huy động đợt phát hành này từ 250 - 300 tỷ đồng để huy động vốn thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh của công ty đã được Hội đồng Quản trị phê chuẩn, tăng năng lực tài chính, tham gia vào các dự án kinh doanh bất động sản, cao ốc, trụ sở công ty...